Norliza Hashim

CEO, Urbanice Malaysia

Şehir plancısı olan Norliza Hashim, Malezya Konut ve Yerel Yönetim Bakanlığına bağlı Toplum Refahı ve Kentsel Sürdürülebilirlik için Mükemmeliyet Merkezi olan Urbanice Malaysia'nın İcra Kurulu Başkanıdır. Urbanice'in temel amacı, bilgi paylaşım platformları, kentsel yenilik ve çözümler, uygulamalı araştırma ve geliştirme ve küresel ortaklıkları aracılığıyla Malezya'daki şehirlere ve topluluklara sürdürülebilir politika ve stratejiler uygulamaktır. Urbanice, bu faaliyetler aracılığıyla, kentsel liderlere ve uygulayıcılara sürdürülebilir kentleşmeye erişmek için gereken bilgi ve desteği sağlamaya çalışmaktadır.

Hashim, 2018'de Malezya'nın ev sahipliği yaptığı 9. Dünya Kent Forumu (WUF) Yerel Sekreterliği ekibine liderlik etmektedir. Sürdürülebilirliği temel büyüme yolu olarak benimseyen ulusal, bölgesel ve kentsel planlar geliştirmek amacıyla birçok uzman ekibine liderlik etmiştir.